Loading...

Бизнес възможност

Защо DXN е правилният избор?

 • DXN е най-голямата в света компания Ганодерма.
 • DXN Ви предлага висококачествени продукти на ниска цена, като същевременно можете да поддържате нисък профил и да генерирате високи доходи.
 • Първата мрежова маркетинг организация, прилагаща концепцията "Един свят, един пазар"; с членството си в нея можете да развивате бизнеса си във всяка страна по света и да ползвате световен бонус.
 • Осъществяваме собствен подбор, производство, маркетинг и дистрибуция.
 • DXN използва почтен маркетингов план, с осигуряване на възможност за печалба и за двете страни; получавате по-добри награди с промотиране на дистрибуторите под Вас.
 • Признание и отличия от цял ​​свят.
 • Фирма, която осигурява здравни грижи, финансова независимост и лични постижения, което води до по-добро качество на живот.

Спечелете от членството си в DXN

 • Достъп до периодични бонуси, печалби и стимули.
 • Нашата философия за "Един свят, един пазар" Ви дава право на световен бонус само с членството си.
 • С над 16.4 милиона регистрирани членове и 79 клона на DXN в повече от 180 държави имате възможност да разширите бизнеса си с навлизане на международните пазари, като наемате неограничен брой членове от различни части на света.
 • Купувайте DXN продукти на по-ниска цена за дистрибутор в сравнение с цената на дребно.
 • Възможности за пътуване по целия свят.
 • Достъп до безплатни и систематични модули за обучение и коучинг, както и до денонощна поддръжка.

Регистрирайте се сега като член на DXN

За да се присъедините към семейството на DXN и да започнете бизнес с DXN, трябва само да се регистрирате като член на DXN (на възраст 18 години или по-възрастен, със Спонсор) с такса за еднократна регистрация и при минимално ПЕРСОНАЛНО закупуване на продукт/и от DXN през годината.

За да се регистрирате, имате следните възможни варианта:

 • Посетете eWorld
 • DXN приложението (може да бъде изтеглено от Google Play Store или Apple App Store)
 • Посетете най-близкия клон на DXN или Stockist

Какво да направя, за да развивам свой бизнес с DXN

 • Първо си купете стартовия комплект. Стартовият комплект може да бъде закупен от най-близкия клон на DXN или Stockist.
 • Спонсорирайте нови членове, тъй като по-високият статус зависи от броя на дистрибуторите под Вас.
 • Посетете семинарите и лагерите за лидери на DXN, за да се учите и обменяте знания с други членове на DXN.
 • Проверете дали разполагате с пълна информация за всички продукти на DXN, ползите и маркетинговия план на DXN.
 • Използвайте всички маркетингови инструменти на DXN, като напр. снимки и видеоклипове за събития, продуктови видеоклипове и др., за да промотирате бизнеса си.
 • Използвайте в пълна степен усъвършенстваните системи на DXN, като напр. уеб базираните маркетинг инструменти и мобилните приложения, за лесно набиране на хора и закупуване на продукти.
 • Закупете DXN продукти и поддържайте Вашето PV.
 • Следете продажбите си, набирането, покупките и статуса си с инструментите на DXN, като напр. DXN eWorld и DXN App.
 • Използвайте всички налични безплатни възможности в Интернет, като напр. социалните медии и т.н., за да промотирате и развивате бизнеса си.
 • Проучете маркетинговите идеи, като напр. павилиони, периодични срещи и т.н., за промотиране на продуктите на DXN и Вашия бизнес.
 • Прочетете за маркетинговите техники и съвети от книги, списания и онлайн уеб сайтове, за да направите подобрения в бизнеса си.
 • Работата в екип е от ключово значение, тъй като се издигате с промотиране на дистрибуторите под Вас.

Маркетингов план

Представяне на плана за възнаграждения

mp

15%

01

Търговска печалба

Виж повече

01. Търговска печалба (15%)

Пряка печалба за дистрибуторите е налице, когато продават DXN продукти на хора, който не са членове на DXN. Търговската печалба представлява разликата между дистрибуторската и клиентската цена.

mp

Групов Бонус

Виж повече

02

6% - 21%

02. Групов Бонус (6% - 21%)

За да имате право на Групов Бонус, трябва да поддържате 100 PPV всеки месец.

mp

25% - 37%

03

Звезден Групов Бонус

Виж повече

03. Звезден Групов Бонус (25% - 37%)

За да имате право на Звезден Групов Бонус, трябва да сте SA и да поддържате 100 PPV и 300 PGPV ** (QSA)

mp

15%

04

Бонус за развитие

Виж повече

04. Бонус за развитие (15%)

За да имате право на Бонус за развитие, трябва да сте SA и да поддържате 100 PPV и 300 PGPV ** (QSA)

mp

Международно споделяне на печалбата

Виж повече

05

2%

05. Международно споделяне на печалбата (2%)

За да имате право на Международно споделяне на печалбата (IPS), трябва да сте Квалифициран Звезден Диамант (QSD)

mp

15%

06

Лидерски Бонус

Виж повече

06. Лидерски Бонус (15%)

За да имате право на Лидерски Бонус, трябва да сте Квалифициран Звезден Диамант (QSD)

mp

2%

07

Стимул "Пътуващ семинар"

Виж повече

07. Стимул "Пътуващ семинар" (2%)

Стимулът "Пътуващ семинар" (TSI) трябва да бъде използван от квалифициралия се за пътуващ семинар, органициран единствено от компанията. Не може да бъде изплащан в брой и не може да бъде прехвърлян.

mp

Паричен стимул за мобилен телефон

Виж повече

08

Еднократен

08. Паричен стимул за мобилен телефон (Еднократен)

Когато имате 3 преки SA, които са постигнали 6,000 Натрупани GPV, ще имате право да получите еднократно Паричен стимул за мобилен телефон.

Само лично спонсорираните долни линии ще бъдат зачетени.

mp

Еднократен

09

Паричен стимул за пътуване в чужбина

Виж повече

09. Паричен стимул за пътуване в чужбина (Еднократен)

Когато имате 5 преки долни линии,които са получили Паривен стимул за мобилен телефон, ще имате право да получите еднократно Паричен стимул за пътуване в чужбина.

Само лично спонсорираните долни линии ще бъдат зачетени.

 

Разпознаване на статус

dist

Дистрибутор

sa

SA

sr

SR

sd

SD

esd

ESD

ssd

SSD

essd

ESSD

dd

DD

edd

EDD

td

TD

etd

ETD

gd

GD

egd

EGD

cd

CD

ecd

ECD

scd

SCD

escd

ESCD

dcd

DCD

edcd

EDCD

tcd

TCD

etcd

ETCD

gcd

GCD

egcd

EGCD

ca

CA

Дистрибутор

Възраст 18 или повече години + спонсор

Звезден Агент (SA)

Достигнал натрупани групови продажби от 4,500PV

Звезден Рубин (SR)

Спонсорира 3 Звездни Агенти (SA) от първа генерация

Звезден Диамант (SD)

С 6 Звездни Агенти (SA) от първа генерация и квалифицирал се за 37% Звезден Групов Бонус.

Изпълнителен Звезден Диамант (ESD)

Звезден Диамант, който спонсорира 1 Звезден Диамант*

Старши Звезден Диамант (SSD)

Звезден Диамант, който спонсорира 2 Звездни Диаманта*

Изпълнителен Старши Звезден Диамант (ESSD)

Звезден Диамант, който спонсорира 3 Звездни Диаманта*

Двоен Диамант (DD)

Звезден Диамант, който спонсорира 4 Звездни Диаманта*

Изпълнителен Двоен Диамант (EDD)

Звезден Диамант, който спонсорира 5 Звездни Диаманта*

Троен Диамант (TD)

Звезден Диамант, който спонсорира 6 Звездни Диаманта*

Изпълнителен Троен Диамант (ETD)

Звезден Диамант, който спонсорира 7 Звездни Диаманта*

Златен Диамант (GD)

Звезден Диамант, който спонсорира 8 Звездни Диаманта*

Изпълнителен Златен Диамант (EGD)

Звезден Диамант, който спонсорира 9 Звездни Диаманта*

Коронован Диамант (CD)

Звезден Диамант, който спонсорира 10 Звездни Диаманта*

Изпълнителен Коронован Диамант (ECD)

Звезден Диамант, който спонсорира 11 Звездни Диаманта*

Старши Коронован Диамант (SCD)

Звезден Диамант, който спонсорира 12 Звездни Диаманта*

Изпълнителен Старши Коронован Диамант (ESCD)

Звезден Диамант, който спонсорира 13 Звездни Диаманта*

Двоен Коронован Диамант (DCD)

Звезден Диамант, който спонсорира 14 Звездни Диаманта*

Изпълнителен Двоен Коронован Диамант (EDCD)

Звезден Диамант, който спонсорира 15 Звездни Диаманта*

Троен Коронован Диамант (TCD)

Звезден Диамант, който спонсорира 16 Звездни Диаманта*

Изпълнителен Троен Коронован Диамант (ETCD)

Звезден Диамант, който спонсорира 17 Звездни Диаманта*

Златен Коронован Диамант (GCD)

Звезден Диамант, който спонсорира 18 Звездни Диаманта*

Изпълнителен Златен Коронован Диамант (EGCD)

Звезден Диамант, който спонсорира 19 Звездни Диаманта*

Коронован Посланик (CA)

Звезден Диамант, който спонсорира 20 Звездни Диаманта*

 

ioc

IOC

Черешката на тортата

Черешката на тортата (IOC)

IOC, Черешката на тортата, е допълнителен план за възнаграждение (за всички нива) към съществуващия Маркетингов план на DXN. Дава Ви възможност да повишите приходите си, мотивирате неактивните членове, ускорява разрастването на Вашата мрежа, да закупите желаната от Вас комбинация от продукти на дистрибуторски цени и най-вече, купите ли веднъж, печелите постоянно.

Свали :

dsp

DSP

Програма "Динамичен старт"

Програма "Динамичен старт" (DSP)

Осигурява Ви динамичен старт и постоянен приход.

Цел: Регистриране на нови членове, привличане на нова целева група, повторно активиране на съществуващи членове.

Свали :

Маркетингов план
Изтегляне на формуляри