* За да видите новините в другите европейски държави (които не са описани тук),моля натиснете тук за да се свържете с офиса ,от който можете да получите необходимата информация .

Новини

 • MONEY POOL INCENTIVE

  Виж повече

  2019-04-16
 • DXN PROMO CAMPAIGN, Final Evaluation : January - March 2019

  Виж повече

  2019-04-10
 • CIP - Car Incentive Program

  Виж повече

  2019-04-09
 • MY JOURNEY with DXN - Biography DATO Dr. Lim Siow Jin

  Виж повече

  2019-04-01
 • Restriction in publishing video of Korean cosmetics training

  Виж повече

  2019-03-01
 • 650 PPV TROLLEY BAG PROMOTION - NEW MEMBER FOR EUROPE

  Виж повече

  2019-02-02
 • TSIP 2020

  Виж повече

  2019-01-10
 • WARNING: registration with wrong personal data

  Виж повече

  2019-01-10
 • TSIP 2019: Cruise (Norwegian Fjords)

  Виж повече

  2018-10-24

Предстоящи събития

 • 7th European Leadership Camp - Information

  Виж повече

  2019-07-26
 • 7th European Leadership Camp

  Виж повече

  2019-07-26

Промоции

Achiever List

 • Март 2019 Achiever List

  Виж повече

select t.* from( select unnest(string_to_array(lower(posted_country), ';')) as country_code, trim(regexp_replace(event, E'[\n\r]+', ' ', 'g' )) as training_title, cast(start_event AS timestamp without time zone) as training_date, trim(regexp_replace(venue, E'[\n\r]+', ' ', 'g' )) as training_venue, trim(regexp_replace(presenter, E'[\n\r]+', ' ', 'g' )) as training_speaker, id as training_id, link as training_link, link_status, img_filename as training_image,img_filename2 as training_image2,img_filename3 as training_image3 from ebiz.events where share_intl IS TRUE and posted_country in ('AD','AL','AT','BA','BE','BG','BY','CH','CS','CY','CZ','DE','DK','EE','ES','FI','FR','GB','GR','HR','HU','IE','IS','IT','LI','LT','LU','LV','MC','MD','ME','MK','MT','NL','NO','PL','PT','RO','RS','SE','SI','SK','SM','UA','VA') and show_until >= '2019-04-23' and status = '1' and datatype = '2' union select lower(link_name) as country_code, trim(regexp_replace(event, E'[\n\r]+', ' ', 'g' )) as training_title, cast(start_event AS timestamp without time zone) as training_date, trim(regexp_replace(venue, E'[\n\r]+', ' ', 'g' )) as training_venue, trim(regexp_replace(presenter, E'[\n\r]+', ' ', 'g' )) as training_speaker, a.id as training_id, a.link as training_link, a.link_status, a.img_filename as training_image,a.img_filename2 as training_image2,a.img_filename3 as training_image3 from ebiz.events a where a.share_intl IS FALSE and a.link_name ILIKE '%gb%' and a.show_until >= '2019-04-23' and a.status = '1' and datatype = '2' ) t WHERE t.country_code != ''

График на обученията (United Kingdom)